Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Organizatorzy

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY /  OTWARTE MIASTO

Data najbliższej edycji: 18 czerwca – 16 lipca 2010

Lubelski festiwal sztuki w przestrzeni publicznej to jedna z najważniejszych prezentacji sztuki współczesnej w Polsce i największa tego typu wystawa na wschodzie Polski. Festiwal Open City opiera się na idei uwolnienia działa sztuki od sterylnej i pozbawionej kontekstu przestrzeni muzeum, na rzecz zmiennego otoczenia miasta. Przez miesiąc, na przełomie czerwca i lipca, artyści wydają swoje prace pod oceny i refleksje mieszkańców miasta i turystów. Sztuka zostaje wystawiona zarówno na ulotne emocje przechodniów, jak i na zmienne warunki atmosferyczne. Wpisana w dziejowy kontekst i współczesne problemy przestrzeni miejskiej, staje się zarówno jej komentarzem jak i kolejnym rozdziałem historii miasta. Dodatkową wartością festiwalu Open City jest pełna dokumentacja realizacji artystów w formie katalogu sztuki aktualnej oraz realizacje trwałe. Od 2009 roku jest to instalacja Teresy Murak. Źródło. Strumień. Woda w postaci „rzeki hyzopu” płynącej od podnóża Zamku na Wschód.

Kuratorem 2. edycji festiwalu jest Krzysztof Żwirblis / Galeria Studio


ORGANIZATOR

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie / www.rozdroza.com /

Mirosław Haponiuk – dyrektor Ośrodka Rozdroża
Jan Bernad – dyrektor artystyczny Ośrodka Rozdroża

Radek Bułtowicz
Eliana Kisielewska
Renata Kołaczek
Paweł Laufer
Monika Mamińska
Barbara Wybacz

współpraca:
Kamila Dworniczak
Monika Kołba
Magdalena Sokół
Marta Szarzyńska