Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

/ OTWARTE MIASTO JESIENIĄ

Przez całe wakacje Lublin gościł prace artystów 3. edycji festiwalu Open City / Otwarte Miasto.

Chcielibyśmy jak najdłużej zatrzymać je u siebie, lecz wszystko rządzi się swoimi prawami. Dla tych, którzy do tej pory przegapili, a także dla tych, którzy odwiedzają systematycznie – przypominamy, co jeszcze można zobaczyć z programu Moniki Szewczyk.

Maurycy Gomulicki „Fantom” – fasada Zamku Lubelskiego

Andrei Dureika „Union Color” – ul. Peowiaków 12 / ściana od ul. Hempla – dawny Klasztor Powizytkowski

Iza Tarasewicz „Miejsce” – Skwer Ewangelicki

Mariusz Tarkawian „Nie ma uliczki” – ul. Ewangelicka 6 – ściana szczytowa kamienicy od ul. Jasnej